RACHUNKI PAMIĘCIOWE

DODAWANIE I ODEJMOWANIE

Gra matematyczna w postaci binga przygotowana w genal.ly przy użyciu generatora koła losującego (wheelofnames.com) oraz generatora kart bingo (myfreebingocards.com).

Ćwiczenie przygotowane w oparciu o podręcznik GWO „Matematyka z plusem” wyd. 2018 r. (zad. 1 i 6 str. 12).


ZASADY GRY

Grę wygrywa uczeń, który jako pierwszy zakreśli na planszy cały wiersz lub kolumnę lub wszystkie liczby stojące po skosie lewym lub prawym. Uczeń sygnalizuje swoją wygraną, mówiąc głośno: BINGO

 
KOŁO LOSUJĄCE

Link do koła: https://view.genial.ly/5f54fdd71f2e6d0d7df489ff/interactive-content-kolo-do-bingo-dodawanie-i-odejmowanie-rachunki-pamieciowe-kl-4

Be the first to reply

Dodaj komentarz