Równania

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

Powtórzenie wiadomości w grupach w formie sztafety zadaniowej. Każda z grup rozwiązuje przypisane dla niej zadania. Grupa rozwiązaniu zadania i weryfikacji wyniku u nauczyciela może przejść do kolejnych zadań, pod warunkiem, że uzyskany wynik jest prawidłowy. Do każdego wyniku poszczególnych zadań przypisana jest literka, którą należy na nieść na plansze odkodowującą przygotowaną w genial.ly. Jak wszystkie zespoły zakończą pracę, możliwe jest odkodowanie dodatkowej nagrody, indywidualnej dla każdego ucznia.

Plansza do odkodowania:

Bezpośredni link do prezentacji: https://view.genial.ly/618989bce808c40d6921c2e5/presentation-rownania-plansza-do-odkodowania-kl-8

Karty pracy wraz z prawidłowymi rozwiązaniami:

Odsłony: 3

Comments

Dodaj komentarz