Wycinanki i układanki – tangram

Klocki tangram do układania online możesz znaleźć na stronie: https://mathigon.org/polypad lub wydrukuj i wytnij poniższy tangram wzdłuż czarnych linii:

tangram

Z wyciętych elementów tangramu ułóż zwierzęta przedstawione na poszczególnych slajdach. Pierwszy slajd to wzór do otworzenia, a kolejny prawidłowe rozwiązanie.

Views: 219