LICZBY I DZIAŁANIA


WŁASNOŚCI LICZB


UŁAMKI ZWYKŁE


FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE


UŁAMKI DZIESIĘTNE


GRANIASTOSŁUPY