Gra “Wisielec matematyczny”

Gra “Wisielec matematyczny”. Gracze odgadują słowo lub hasło o tematyce matematycznej. W grze, przygotowanej na platformie Wordwall, słowa/hasła są zapisane w postaci kresek – ile liter w słowie, tyle kresek. Uczeń, podając litery na chybił trafił, próbuje odgadnąć słowo. Jeśli podana litera znajduje się w danym wyrazie, zostanie zapisana na odpowiedniej kresce. Jeśli nie, z …
Continue reading Gra “Wisielec matematyczny”

Zdarzenia losowe

Utrwalenie wiadomości z lekcji zostało przygotowane w formie sztafety zadaniowej. Na początku sztafety nauczyciel dzieli uczniów na grupy składające się z 2-3 osób. Każda grupa otrzyma zestaw zadań tekstowych, w którym będą związane z liczeniem prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń. Uczniowie rozpoczynają swoją pracę od wybranego przez siebie zadania. W momencie, gdy grupa uznaje, że rozwiązała dane …
Continue reading Zdarzenia losowe