System dziesiątkowy

Notatka z najważniejszymi informacjami z tematu. Uwzględniono zapis i odczytywanie liczb trzycyfrowych. ĆWICZENIE 1 Rozwiąż poniższą krzyżówkę, a dowiesz się ile ludzi jest na świecie. ĆWICZENIE 2 Połącz w pary liczby zapisane cyframi z ich odpowiednikami zapisanymi słownie. Bezpośredni link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pkjrb0gnc23 Visits: 220

O ile procent więcej? O ile procent mniej?

Poniżej znajduje się notatka z lekcji, na której na podstawie przykładów pokazano jak wykonać obliczenia do tematu “O ile procent więcej? O ile procent mniej?”. ĆWICZENIE 1 Ćwiczenie zostało przygotowane w formie stacji zadań, które pomagają uczniom utrwalać umiejętność obliczania o ile procent coś przewyższa lub o ile procent jest niższe. Visits: 1159

Obliczanie procentu danej liczby

Ćwiczenie zostało przygotowane w formie matematycznego bingo, którego zadaniem jest utrwalenie obliczania procentu danej liczby. Do losowania działań zostało przygotowane koło losujące na platformie WordWall, a karty bingo zostały w darmowym generatorze My free bingo cards. Oto zasady gry “Bingo Matematyczne”: Przygotowanie: Zasady gry: Koło losujące: Bezpośredni link: https://wordwall.net/pl/resource/61974469 Karty bingo: Rozwiązania: Visits: 395

Jaki to procent?

Utrwalenie wiadomości z lekcji zostało przygotowane w formie sztafety zadaniowej. Na początku sztafety nauczyciel dzieli uczniów na grupy składające się z 2-3 osób. Każda grupa otrzyma zestaw zadań tekstowych, w którym będą znajdowały się zadania tekstowe z procentów. Uczniowie rozpoczynają swoją pracę od zadania najłatwiejszego i progresywnie przechodzą do kolejnych zadań w miarę zwiększającego się …
Continue reading Jaki to procent?

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 + zadania tekstowe

Ćwiczenie zostało przygotowane na platformie Genial.ly, wykorzystując popularną grę Monopoly jako inspirację. W ramach tego ćwiczenia uczniowie praktykują umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie do 20, a także rozwiązują zadania tekstowe. JAK GRAĆ W MATHPOLY? Przygotowanie do gry: Przebieg gry: Zadania użyte w grze pochodzą ze strony matzoo.pl Bezpośredni link do ćwiczenia: https://view.genial.ly/6525a9354913b00010c4a298/interactive-content-copy-ulamki-dziesietne-powtorzenie-kl-4 Visits: 249

Dodawanie do 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego

ĆWICZENIE 1 Ćwiczenie utrwalające dodawanie w zakresie do 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Bezpośredni link do ćwiczenia: https://www.educaplay.com/learning-resources/16330005-dodawanie_do_20_z_przekroczeniem_progu_dziesi_tkowego.html ĆWICZENIE 2 Kolejne ćwiczenie z zakresu dodawania i odejmowania w zakresie do 20. Zadania zostały dostosowane na podstawie koncepcji “Przestrzeń pozytywnej edukacji”. W porównaniu do poprzedniego zestawu zadań, zostały wprowadzone zmiany w przykładach działań. Visits: 102

Liczby i działania – powtórzenie wiadomości

Ćwiczenie zostało przygotowane w aplikacji Wordwall w oparciu o “Matematyka z plusem – lekcje powtórzeniowe” wyd. GWO. Bezpośredni link do ćwiczenia: https://wordwall.net/pl/resource/61370008 Visits: 359