Matematyka – klasa 7

LICZBY I DZIAŁANIA


PROCENTY


FIGURY GEOMETRYCZNE

TEMATY DODATKOWE:


WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE


RÓWNANIA


POTĘGI I PIERWIASTKI


GRANIASTOSŁUPY


STARSZE TEMATY

TRÓJKĄTY PROSTOKĄTNE


PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI Z KLASY 7


PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY


Visits: 7228