Liczby na co dzień

ĆWICZENIE 1

Ćwiczenie powtórzeniowe zostało przygotowane w formie quizu matematycznego na platformie Wordwall. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy składające się z 2-4 osób. Lider zespołu wybiera numer zadania z zakresu od 1 do 35. Uczniowie mają 2 minuty, aby udzielić poprawnej odpowiedzi. Przy każdym pytaniu określona jest liczba punktów możliwych do zdobycia za prawidłową odpowiedź lub do stracenia za błędną. Zwycięża grupa, która uzyska największą liczbę punktów.

Bezpośredni link do ćwiczenia: https://wordwall.net/pl/resource/65745557


ĆWICZENIE 2

Lekcja przygotowana w oparciu o podręcznik do matematyki dla klasy 6 “Matematyka z kluczem” Nowej Ery. Lekcja została przygotowana w formie Escape room i obejmuje zadania nawiązujące do życia codziennego: zakupy, plan i mapa, podróż i przeliczanie kalorii.

Link do prezentacji: https://view.genial.ly/5eee271c0c3e1d0d0c94b220/presentation-matematyka-na-co-dzien

Views: 487