Komputer w życiu człowieka

Komputer to elektroniczne urządzenie, które jest zaprojektowane do przetwarzania danych i wykonywania różnych operacji obliczeniowych.

ĆWICZENIE 1

Zastosowanie komputerów

W ćwiczeniu należy do opisu zastosowania komputerów dodać odpowiednią dziedzinę. Ćwiczenie opracowane w oparciu o podręcznik Nowej Ery “Lubię to” dla klasy 7.

Bezpośredni link do ćwiczenia: https://wordwall.net/pl/resource/4002306


ĆWICZENIE 2

Zawody, w których wykorzystujemy komputery

W ćwiczeniu należy wykreślić słowa, które określają zawody związane z wykorzystaniem komputerów. Opracowane w oparciu o podręcznik Nowej Ery “Lubię to” dla klasy 7.

Bezpośredni link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=ptsou1fcc20


Schemat działania komputera


Jednostki pamięci

Bit – najmniejsza jednostka informacji, może przyjmować wartości 0 i 1.

Bajt – składa się z ośmiu bitów (przyjmuje wartości w zakresie od 0 do 255).

1 KB = 1024 B
1 MB = 1024 KB
1 GB = 1024 MB
1 TB = 1024 GB
       B – bajt
      KB – kilobajt
     MG – megabajt
      GB – giga bajt
      TB – tera bajt

Sposoby reprezentowania danych liczbowych

Komputer posługuje się systemem binarnym czyli dwójkowym, w którym używa się tylko dwóch cyfr: 0 i 1.

Jak obliczamy wartość dziesiętną liczby binarnej:

Źródło: podręcznik do informatyki dla klasy 7 “Lubię to” Nowej Ery

Poniższy film pokazuje w jaki sposób zamieniamy liczby z systemu binarnego na dziesiętny i na odwrót:

Źródło filmu: youtube.com kanał PoznajIT


ĆWICZENIE 3

Przeliczenia binarne

Oblicz wartość dziesiętną liczby zapisanej w systemie dwójkowym: 1101, 1111, 10001.


ĆWICZENIE 4

Przeliczenia binarne

Zapoznaj się z instrukcją dotyczącą kart binarnych i wykonaj polecenia.

Wejdź na stronę: http://csfieldguide.org.nz/en/interactives/binary-cards/

Zasady:

  • Kliknij w kartę, by odwróciła się rewersem (czyli tyłem – czarny kolor).
    Rewers oznacza cyfrę zero, natomiast karta z kropkami oznacza cyfrę 1. Zsumowane kropki na odkrytych kartach (awersie) dają liczbę w systemie dziesiętnym.
  • Ustaw odpowiednio karty awersem lub rewersem i zapisz w postaci cyfr 0 lub 1 ich kody binarne

Przykład: 

Liczba 8 w systemie binarnym to: 00001000

Odszukaj kody binarne podanych liczb dziesiętnych, następnie wpisz je do tabeli.

Liczba dziesiętnaZapis binarny
11 
15 
17 
źródło ćwiczenia: dlanauczyciela.pl

Sposoby reprezentowania znaków i liter

Źródło filmu: dlanauczyciela.pl

ĆWICZENIE 5

Kod ASCII

Wykorzystując tablicę kodów ASCII, odczytaj wiadomość:

54 4F 5F 4A 45 53 54 5F 4C 45 4B 43 4A 41 5F 49 4E 46 4F 52 4D 41 54 59 4B 49 2E


Zasady zdrowej pracy przy komputerze


Bezpieczeństwo danych w komputerze

Kopiowanie pliku (lub folderu) – oznacza, że ten sam plik został zapisany w dwóch różnych miejscach.

Przenoszenie pliku (lub folderu) – oznacza, że plik został zapisany w nowym miejscu.

Kompresja (spakowanie) pliku – zmniejszenie rozmiaru pliku za pomocą programów archiwizujących np. WinZip, WinRAR, 7-Zip.

Dekompresja (rozpakowanie) pliku
– działanie przeciwne do kompresji.

Zasady ochrony komputera przed złośliwymi programami:

1. Kup program antywirusowy i skanuj za jego pomocą co jakiś czas komputer.
2. Włącz w programie antywirusowym opcję monitorowania programów i plików pod kątem złośliwego oprogramowania.
3. Skanuj za pomocą programu antywirusowego wszelkie pliki z internetu lub otrzymane od innych osób.
4. Regularnie aktualizuj bazy wirusów programu antywirusowego.
5. Instaluj na komputerze wyłącznie legalne oprogramowanie.
6. Nie pobieraj programów, pików z niepewnych źródeł.
7. Aktualizuj posiadane oprogramowanie – system operacyjny, przeglądarkę internetową.
8. Nie otwieraj załączników w wiadomościach e-mail od nieznanych nadawców.
9. Sprawdzaj programem antywirusowym każdy nośnik danych.


Kompresja plików i folderów:

Źródło: dlanauczyciela.pl 

ĆWICZENIE 6

Kompresja i dekompresja plików i folderów

Skompresuj wybrany folder, używając zainstalowanego na twoim komputerze programu. Porównaj rozmiar folderu sprzed i po kompresji.


Tworzenie kopii bezpieczeństwa:

Źródło: dlanauczyciela.pl 

Ochrona przed złośliwymi programami:

Źródło: dlanauczyciela.pl 

Zasady korzystania z programów komputerowych

Prawo autorskie – chroni przejawy twórczości człowieka m.in. utwory muzyczne, literackie, plastyczne oraz programy komputerowe.

Licencja – umowa na używanie określonego programu komputerowego, w której określone są szczegółowe zasady korzystania.

Odmiany złośliwego oprogramowania:

1. Wirusy komputerowe – specjalne, samopowielające się programy, które wyrządzają szkodę na zainfekowanym komputerze.
2. Robaki komputerowe
3. Konie trojańskie – to programy pełniące z pozoru funkcję użytkową lub rozrywkową, a w rzeczywistości czyniące szkody np. mogą uzyskiwać dostęp lub kasować dane z komputera.
4. Spyware – programy wykradające dane z komputera.
5. Botnet – grupa komputerów z zainstalowanym złośliwym oprogramowaniem i kontrolowanych przez jedną osobę w celu np. wysyłaniu spamu, ataków na serwery.
6. Keylogger – program przechwytuje i gromadzi informacje o wszystkich naciśniętych klawiszach w celu uzyskania dostępu do kont w serwisach internetowych.
7. Ransomware – szyfruje pliki na dysku twardym i dyskach zewnętrznych, odzyskanie zawartości plików jest możliwe po zapłaceniu okupu.

ĆWICZENIE 7

Rodzaje licencji

Przeczytaj w podręczniku lub wyszukaj na internecie informacji na lemat rodzajów licencji, a następnie wykonaj poniższe ćwiczenie.

Bezpośredni link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pp7impm0v20

Views: 3291