KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Podstawowe elementy zestawu komputerowego

źródło: http://www.zsp2wadowice.pl/imported/przedmioty/inf/podstawowa/klasa4/lekcja2/l2.htm

Budowa jednostki centralnej

Źródło: http://www.zsp2wadowice.pl/imported/przedmioty/inf/podstawowa/klasa4/lekcja2/l2.htm

Ćwiczenie 1

Budowa jednostki centralnej

Ćwiczenie, w którym należy dobrać w pary zdjęcie urządzenia z jego właściwą nazwą.


Urządzenia wejścia i wyjścia

Ćwiczenie 2

Urządzenia wejścia i wyjścia

Ćwiczenie, w którym należy przypisać urządzenia do odpowiedniej grupy.


Wykorzystywanie komputerów

Ćwiczenie 3

Zastosowanie komputerów

W ćwiczeniu należy do opisu zastosowania komputerów dodać odpowiednią dziedzinę. Ćwiczenie opracowane w oparciu o podręcznik Nowej Ery „Lubię to” dla klasy 7.

Ćwiczenie nr 4

Zawody, w których wykorzystujemy komputery

W ćwiczeniu należy wykreślić słowa, które określają zawody związane z wykorzystaniem komputerów. Opracowane w oparciu o podręcznik Nowej Ery „Lubię to” dla klasy 7.


Schemat działania komputera


Jednostki pamięci

Bit – najmniejsza jednostka informacji, może przyjmować wartości 0 i 1.

Bajt – składa się z ośmiu bitów (przyjmuje wartości w zakresie od 0 do 255).

1 KB = 1024 B
1 MB = 1024 KB
1 GB = 1024 MB
1 TB = 1024 GB
       B – bajt
      KB – kilobajt
     MG – megabajt
      GB – giga bajt
      TB – tera bajt

Sposoby reprezentowania danych liczbowych

Komputer posługuje się systemem binarnym czyli dwójkowym, w którym używa się tylko dwóch cyfr: 0 i 1.

Jak obliczamy wartość dziesiętną liczby binarnej:

Źródło: podręcznik do informatyki dla klasy 7 „Lubię to” Nowej Ery

Poniższy film pokazuje w jaki sposób zamieniamy liczby z systemu binarnego na dziesiętny i na odwrót:

Źródło filmu: youtube.com kanał PoznajIT

Ćwiczenie 5

przeliczenia binarne

Oblicz wartość dziesiętną liczby zapisanej w systemie dwójkowym: 1101, 1111, 10001.

Ćwiczenie 6

Przeliczenia binarne

Zapoznaj się z instrukcją dotyczącą kart binarnych i wykonaj polecenia.

Wejdź na stronę: http://csfieldguide.org.nz/en/interactives/binary-cards/

Zasady:

  • Kliknij w kartę, by odwróciła się rewersem (czyli tyłem – czarny kolor).
    Rewers oznacza cyfrę zero, natomiast karta z kropkami oznacza cyfrę 1. Zsumowane kropki na odkrytych kartach (awersie) dają liczbę w systemie dziesiętnym.
  • Ustaw odpowiednio karty awersem lub rewersem i zapisz w postaci cyfr 0 lub 1 ich kody binarne

Przykład: 

Liczba 8 w systemie binarnym to: 00001000

Odszukaj kody binarne podanych liczb dziesiętnych, następnie wpisz je do tabeli.

Liczba dziesiętnaZapis binarny
11 
15 
17 
źródło ćwiczenia: dlanauczyciela.pl

Sposoby reprezentowania znaków i liter

Źródło filmu: dlanauczyciela.pl

Ćwiczenie 7

kod ascii

Wykorzystując tablicę kodów ASCII, odczytaj wiadomość:

54 4F 5F 4A 45 53 54 5F 4C 45 4B 43 4A 41 5F 49 4E 46 4F 52 4D 41 54 59 4B 49 2E


Zasady zdrowej pracy przy komputerze


Bezpieczeństwo danych w komputerze

Kompresja plików i folderów

Źródło: dlanauczyciela.pl 

Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Źródło: dlanauczyciela.pl 

Ochrona przed złośliwymi programami

Źródło: dlanauczyciela.pl 

Zasady korzystania z programów komputerowych

Prawo autorskie – chroni przejawy twórczości człowieka m.in. utwory muzyczne, literackie, plastyczne oraz programy komputerowe.

Licencja – umowa na używanie określonego programu komputerowego, w której określone są szczegółowe zasady korzystania.

Ćwiczenie 8

Rodzaje licencji

Przeczytaj w podręczniku lub wyszukaj na internecie informacji na lemat rodzajów licencji, a następnie wykonaj poniższe ćwiczenie.

Comments

Dodaj komentarz