PRZEDSTAWIENIE DANYCH W POSTACI WYKRESU

Karta pracy została opracowana w oparciu o podrzędnik do informatyki dla klasy VIII “Lubię to” Nowej Ery.


FILM INSTRUKTAŻOWY


ZADANIE DODATKOWE

Pobierz poniższy plik:

Polecenia do ćwiczenia:

  1. Uzupełnij puste pola w tabeli korzystając z funkcji suma.
  2. Wstaw wykres kolumnowy biorąc pod uwagę wszystkie dane bez kolumny i wiersza SUMA.
  3. Podczas tworzenia wykresu, zaznacz opcję “pierwsza kolumna jako etykieta”, tak aby kolumna lata była etykietą danych na osi x.
  4. Wstaw odpowiedni tytuł, opisy osi x i y (popatrz na poniższy rysunek).
  5. Ustaw legendę poniżej wykresu.
  6. Sformatuj oś y tak, aby wartości liczbowe zmieniały się co 5 000.
  7. Dodaj etykiety danych i sformatuj tak, jak na poniższym rysunku.
  8. Pozostałe elementy wykresu sformatuj według własnego pomysłu pamiętając, aby wykres był czytelny.

Ćwiczenie opracowane na podstawie podręcznika do informatyki dla klasy VIII “lubię to” Nowej Ery.

Visits: 523

Comments

Dodaj komentarz