Krótkie sprawdzenie wiadomości z arkusza kalkulacyjnego

KARTKÓWKA

Pobierz na swój komputer poniższy plik:


Polecenia do sprawdzianu – wersja pdf


Przykładowy wygląd wykresu


PODPOWIEDŹ DO KARTKÓWKI

Jak obliczyć cenę brutto?

cena netto + podatek VAT = cena brutto

podatek VAT = cena netto * stawka procentowa podatku VAT


KARTKÓWKA – WERSJA 2

Pobierz poniższy plik:

Comments

Dodaj komentarz