Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe

Gra matematyczna w formie BINGO utrwalająca wykonywanie mnożenia pisemnego na liczbach jednocyfrowych.

Mnozenie-pisemne-przez-liczby-jednocyfrowe

Do gry można wykorzystać kostkę online: https://www.kostkadogry.pl/

Do utworzenia plansz BINGO wykorzystano generator: https://myfreebingocards.com/bingo-card-generator

Views: 270