UŁAMKI ZWYKŁE – POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

Do powtórzenia wiadomości wykorzystamy lapbook matematyczny, w którym zawarte będą wszystkie wiadomości o ułamkach zwykłych poznane podczas lekcji matematyki.

Co to jest LAPBOOK i jak go wykonać?

 Lapbook to forma książeczki/teczki, w której zgromadzone są informacje/wiadomości na określony temat.

Więcej dowiesz się z poniższego filmu.

Poniżej zamieściłam kilka zdjęć lapbooka wykonanego przeze mnie.

Wiele inspiracji znajdziecie też na internecie, wystarczy w wyszukiwarce np. google wpisać hasło “LAPBOOK”.

Lapbook powinien być wykonany ręcznie. Nie powinien znaleźć się w nim żaden element drukowany. Wykonując lapbook przy okazji uczniowie uczą się powtarzając poznany materiał.

Co będzie potrzebne do wykonania lapbooka?

Teczka papierowa biała i kolorowa, kolorowe kartki (mogą być samoprzylepne), klej, linijka, nożyczki, ołówek, gumka oraz inne pomoce plastyczne, które mogą być wykorzystane do wykończenia lapbooka.

Co obowiązkowo powinno znaleźć się w lapbooku o ułamkach zwykłych?

 • Budowa ułamka zwykłego.
 • Rodzaje ułamków zwykłych wraz z przykładami.
 • Porównywanie ułamków – o tych samych licznikach, o tych samych mianownikach i o różnych licznikach/mianownikach. Podaj przykłady, mogą być również ilustracje/obrazki.
 • Co to jest odwrotność liczby? Uwzględnij ułamki właściwe, niewłaściwe, mieszane, podaj przykłady.
 • Rozszerzanie i skracanie ułamków – uwzględnij ułamki właściwe, niewłaściwe, mieszane, podaj przykłady.
 • Dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach i o różnych mianownikach – uwzględnij ułamki właściwe, niewłaściwe, mieszane, podaj przykłady.
 • Mnożenie i dzielenie ułamków – uwzględnij ułamki właściwe, niewłaściwe, mieszane, liczby naturalne, podaj przykłady.
 • Kolejność wykonywania działań.
 • Możesz również dodać zadania lub zagadki matematyczne związane z ułamkami zwykłymi – wymyśl własną treść zadań i sprawdź ich poprawność.
 • Na samym końcu ozdób swój lapbook. Ja wykorzystałam samoprzylepne cyrkonie, natomiast Wy możecie wykorzystać własną pomysłowość i kreatywność oraz materiały plastyczne, którymi dysponujecie w domu.

Co podlega ocenie?

 • Poprawność matematyczna treści zawartych w lapbooku.
 • Zgodność z wymaganiami podanymi przez nauczyciela – patrz na powyższą informację: Co obowiązkowo powinno znaleźć się w lapbooku o ułamkach zwykłych?
 • Samodzielność wykonania. Przy ocenie zwracam szczególną uwagę na to, czy wszystkie treści są napisane ręcznie czy drukowane. 
 • Estetyka i czytelność wykonanej pracy.

Views: 2053

Comments

Dodaj komentarz