Obwody prostokątów i kwadratów

Notatka z najważniejszymi informacjami:

Obwod-prostokata-i-kwadratu-kl.-4


ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE

  • domino
Domino-obwody

Generator domino: https://www.toolsforeducators.com/dominoes/

  • zadania punktowane

Uczniowie mają za zadanie wykonać, jak najwięcej zadań związanych z obliczaniem obwodów prostokątów i kwadratów. Wygrywa uczeń, który zdobędzie największą ilość punktów.

Obwody-prostokata-i-kwadratu-zadania-kl.-4

Visits: 469