Wprowadzenie do programowania w języku C++

Algorytm – uporządkowany i uściślony sposób rozwiązania danego problemu, zawierający szczegółowy opis wykonywanych czynności w skończonej liczbie kroków.

Aby rozwiązań dowolny problem/zadanie należy:

 1. sformułować zadanie,
 2. określić dane wejściowe,
 3. ustalić cel (wynik),
 4. określić metody rozwiązania problemu – algorytm,
 5. przedstawić algorytm w wybranej postaci,
 6. przeanalizować poprawność rozwiązania,
 7. przetestować rozwiązanie na różnych danych.

Algorytm można przedstawić za pomocą opisu słownego, listy kroków, schematu blokowego lub programy w wybranym języku programowania.

Figury używane podczas tworzenia schematu blokowego:

Reprezentacja graficznaOpis operacji
Początek algorytmu
Zakończenie algorytmu

Wprowadzanie danych

(blok wejścia)

   

Wyprowadzanie danych

(blok wyjścia)

Wykonywanie działań

(blok operacyjny)

Sprawdzanie warunku

(blok warunkowy albo decyzyjny)

Łącznik
Połączenie

źródło danych: Podręcznik do informatyki dla klasy 8 “Lubię to” Nowej Ery.


Darmowy program online do tworzenia schematów blokowych:

ĆWICZENIE 1

Napisz specyfikację zadania, listę kroków i schemat blokowy algorytmu obliczającego pole powierzchni P i obwód prostokąta L o bokach a, b.

Wskazówka:
wzór na pole prostokąta: P=ab
wzór na obwód prostokąta: L=2a+2b

Na czym polega programowanie?

Aby przedstawić algorytm w postaci programu komputerowego, trzeba go zapisać jako ciąg instrukcji w wybranym języku programowania. Powstaje wówczas kod źródłowy. Następnie program tłumaczony jest na język wewnętrzny komputera – przebiega translacja. Translacja może przebiegać w formie kompilacji lub interpretacji.

źródło: podręcznik do informatyki “Lubię to” Nowej Ery

Darmowy program zawierający edytor kodu źródłowego, a także kompilator – Dev C++”


Pierwszy program w języku C++

Ogólna struktura programu:

źródło: podręcznik do informatyki “Lubię to” Nowej Ery

ĆWICZENIE 2

 1. Napisz program wyświetlający na ekranie napis „Jestem na lekcji informatyki”.
 2. Zapisz program pod nazwą Napis.
 3. Skompiluj i uruchom program.
 4. Jeśli kompilator wykrył błędy popraw je. Zapisz program pod tą samą nazwą. Skompiluj i uruchom ponownie.

Kod źródłowy pierwszego programu:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Jestem na lekcji informatyki";
  return 0;
}

ĆWICZENIE 3

 1. Zmodyfikuj program zapisany w ćwiczeniu nr 1, tak aby w drugim wierszu wyświetlał twoje imię.
 2. Zapisz program pod tą samą nazwą. Skompiluj i uruchom program.

Wskazówka: Aby imię wyświetlało się w drugim wierszu, należy umieścić zapis \n po pierwszej części napisu.

Views: 996