Stosowanie zmiennych w programowaniu

Notatka do lekcji została przygotowana w oparciu o podręcznik do informatyki dla klasy 8 “Lubię to” Nowej Ery.

ZMIENNE

W zmiennej przechowujemy w pamięci operacyjnej komputera dane określonego typu. Zmienną w języku C++ definiujemy używając następującego schematu: typ_zmiennej nazwa;i deklarujemy (tworzymy, definiujemy) przed użyciem. Dzięki deklaracji kompilator może przydzielić pamięć operacyjną dla zmiennej.

Typ zmiennejOpisPrzykłady deklarowania zmiennej
intzmienna typu całkowitegoint liczba;
int a, b;
floatzmienna typu rzeczywistego (zmiennoprzecinkowego)float suma, iloczyn;
float a, b;

W języku C++ w nazwach zmiennych można stosować litery (bez polskich znaków), cyfry, słowa, przy czym nazwa zmiennej nie może rozpoczynać się od cyfry oraz ważna jest wielkość liter – np. liczba i Liczba to nazwa dwóch różnych zmiennych.

W języku C++ można w ramach jednej instrukcji zdeklarować zmienną i nadać jej wartość np.

int liczba = 30;

float a = 12.5;

Wartość zmiennej można również wpisać z klawiatury po uruchomieniu programu. W tym celu stosujemy polecenie cin >>.

PrzykładOpis
cin >> wzrost;po wprowadzeniu liczby z klawiatury komputer zapisuje ją w pamięci zmiennej wzrost
cin >> a >> b;po wprowadzeniu dwóch liczb z klawiatury komputer zapisuje je odpowiednio w pamięci zmiennej a i b

OPERATORY

W obliczeniach z użyciem zmiennych używamy operatorów arytmetycznych.

OperatorNazwa działaniaPrzykład
+dodawaniesuma = a + b;
odejmowanieróżnica = a b;
*mnożenieiloczyn = a * b;
/dzielenieiloraz = a / b;
%reszta z dzieleniareszta = a % b;

ĆWICZENIE 1

1. Przepisz kod programu zamieszczony poniżej:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int a, b, suma ;
	cout <<"Podaj dwie liczby \n";
	cin >> a >> b ;
	suma = a + b;
	cout << "Suma wynosi: "<< suma;

	return 0;
}

Powyższy kod jest kod źródłowy programu obliczający sumę dwóch liczb całkowitych wprowadzonych z klawiatury i wyświetlający wynik na ekranie.

2. Zapisz program pod nazwą Suma. Skompiluj i uruchom.


ĆWICZENIE 2

1. Skopiuj i zmodyfikuj program Suma zapisany w ĆWICZENIU 1 tak, aby wynik działania programu wyglądał podobnie jak na poniższym rysunku:

Wartości liczbowe powinny być wprowadzone z klawiatury.

2. Zapisz program pod nazwą Suma2. Skompiluj i uruchom program.


ĆWICZENIE 3

1. Skopiuj kod źródłowy programu zapisanego w ĆWICZENIU 2. Do zmiennej suma typu całkowitego dodaj zmienne różnica i iloczyn (pamiętaj o pomijaniu polskich znaków). Ponadto zdeklaruj nową zmienne typu rzeczywistego o nazwie iloraz i reszta. Dopisz do programu możliwość obliczania oprócz sumy różnicę, iloczyn i iloraz oraz resztę z dzielenia liczb a i b oraz wyświetlania wyniku tych działań na ekranie.

2. Zapisz program pod nazwą Działania. Skompiluj program i uruchom.

Views: 292