Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000…

Notatka została przygotowana w oparciu o podręczniki do matematyki dla klasy 5 „Matematyka z plusem” GWO i „Matematyka z kluczem” Nowa Era.


ĆWICZENIE

Ćwiczenie utrwalające wiadomości z lekcji zostało opracowane na platformie LearningApps.

Bezpośredni link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p6v97bhca22