PRACA W CHMURZE – ZADANIA PROJEKTOWE

Treść zadań projektowych pochodzą z książki do informatyki dla klasy VI “Teraz Bajty” wyd. MiGra.


Zadania projektowe, które będzie do wykonania w grupach 1-3 osobowych w chmurze internetowej One Drive, polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej o tematyce zgodnej z przydzielonym zadaniem.

Sformatuj tekstu i rysunki zamieszczone na poszczególnych slajdach w swojej prezentacji oraz dodaj animacje i przejścia slajdów. Na pierwszym slajdzie zamieść tytuł prezentacji oraz imiona i nazwiska autorów pracy.

Gotową prezentację udostępnij nauczycielowi z możliwością edycji.


ZADANIE 1

Przygotuj prezentację ilustrującą wiersz Juliana Tuwima “Rzepka”. Tekst wiersza znajdziesz w internecie. W edytorze grafiki wykonaj rysunki postaci występujących w wierszu: dziadka, babci, wnuczka, psa Mruczka, kotka Kici, gąski, kurki, boćka, żabki, kawki. Rysunek każdej postaci zapisz w oddzielnym pliku. Pamiętaj o odpowiednim nazwaniu każdego pliku.

Utwórz kolejne slajdy prezentacji w taki sposób, aby na każdym slajdzie znajdował się fragment tekstu dotyczący jednej scenki z wiersza i rysunek postaci występujących w danej scenie.


ZADANIE 2

Przygotuj prezentację multimedialną ilustrującą wiersz Juliana Tuwima “Lokomotywa”. Tekst wiersza znajdziesz w internecie. Ustal, które fragmenty wiersza będą umieszczone na kolejnych slajdach.

W edytorze grafiki wykonaj rysunki odpowiadające fragmentom wiersza. Rysunki zapisz w osobnych plikach, a później zamieść na odpowiednich slajdach swojej prezentacji.


ZADANIE 3

Przygotuj prezentacje ilustrującą baśnie Hansa Christiana Andersena. Ustal, które baśnie będą pokazane na kolejnych slajdach. Treści baśni poszukaj w internecie.

W edytorze grafiki wykonaj rysunki odpowiadające wybranym baśniom. Rysunki zapisz w osobnych plikach.

Dla każdej baśni zaplanuj dwa lub trzy slajdy. Na pierwszym slajdzie umieść tytuł baśni i odpowiedni rysunek, na dwóch następnych – krótki opis lub odpowiedni fragment baśni.


ZADANIE 4

Przygotuj prezentację na temat krajobrazów Polski. Na slajdach umieść widoki nizin, wyżyn i gór.

W edytorze grafiki wykonaj rysunki przedstawiające dany typ krajobrazu. Zapisz je w osobnych plikach. Do prezentacji możesz dołączyć własne zdjęcia, zrobione na wakacjach lub wykonane w miejscu twojego zamieszkania. Ewentualnie odszukaj odpowiednie zdjęcia w Internecie.

Korzystając z podręczników lub innych źródeł np. z internetu, przygotuj krótkie teksty opisujące różne typy krajobrazów.

UWAGA: Jeśli pobierasz zdjęcia z internetu, pamiętaj o podaniu nazwisk autorów i źródeł zdjęć. Gdy nie można tego ustalić, podaj adresy stron internetowych, z których zostały pobrane.


ZADANIE 5

Przygotuj prezentację pt. “W kręgu władców Polski”. Uwzględni w prezentacji informacje o Mieszku I, Bolesławie Chrobrym, Bolesławie Krzywoustym, Władysławie Łokietku i Kazimierzu Wielkim.

W internecie poszukaj niezbędnych informacji oraz zdjęcia.

UWAGA: Jeśli pobierasz zdjęcia z internetu, pamiętaj o podaniu nazwisk autorów i źródeł zdjęć. Gdy nie można tego ustalić, podaj adresy stron internetowych, z których zostały pobrane.


ZADANIE 6

Przygotuj prezentację o starożytnym Egipcie. Zastanów się, jakie informacje o życiu starożytnych Egipcjan umieścisz na slajdach np. budowanie piramid, prace polowe, życie faraona.

Przygotuj samodzielnie odpowiednie rysunki.

Korzystając z podręczników lub innych źródeł np. internetu, przygotuj krótkie teksty opisujące życie w starożytnym Egipcie.


ZADANIE 7

Przygotuj prezentację multimedialną ilustrującą najważniejsze wydarzenia w twojej klasie i twojej szkole w bieżącym roku szkolnym. Jeśli to możliwe, zilustruj prezentację zdjęciami.

Zastanów się, jakie informacje z życia klasy przedstawisz w prezentacji. Zgromadź odpowiednie zdjęcia lub przygotuj własne rysunki. Napisz krótkie teksty opisujące wybrane wydarzenia.


ZADANIE 8

Przygotuj prezentację na temat zdrowego odżywiania. Przedstaw na kilku slajdach wybrane zdrowe produkty. Wyjaśnij, dlaczego powinniśmy się zdrowo odżywiać. Umieść na slajdach teksty i rysunki lub samodzielnie wykonane zdjęcia.

UWAGA: Jeśli pobierasz zdjęcia z internetu, pamiętaj o podaniu nazwisk autorów i źródeł zdjęć. Gdy nie można tego ustalić, podaj adresy stron internetowych, z których zostały pobrane.


ZADANIE 9

Przygotuj prezentację na temat ochrony środowiska. Przedstaw w kilku slajdach informacje o sposobach ochrony środowiska, takich jak: tworzenie parków narodowych, rezerwatów przyrody czy parków krajobrazowych, obejmowanie ochroną prawną niektóre gatunki roślin i zwierząt, ustanawianie pomników przyrody.

Na slajdach umieść również zdjęcia lub rysunki np. roślin, które są pod ochroną, zwierząt lub wybranych pomników przyrody.

UWAGA: Jeśli pobierasz zdjęcia z internetu, pamiętaj o podaniu nazwisk autorów i źródeł zdjęć. Gdy nie można tego ustalić, podaj adresy stron internetowych, z których zostały pobrane.

Visits: 375