WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE – POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

Powtórzenie zostało opracowane w oparciu o szablon karty pracy Weroniki Figurskiej-Zięby, natomiast treści zadań pochodzą książki „Egzamin ósmoklasisty z matematyki – propozycja dla nauczyciela i ucznia” wyd. Aksjomat, autorzy H. Murawska, E. Wilińska.

Odsłony: 32