Rachunki pamięciowe – dodawanie i odejmowanie

  ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE

  • ćwiczenie 1

  Interaktywne KABOOM!!! utrwalające umiejętności dodawania odejmowania pisemnego.

  Zasady gry: Uczniowie lodują kolejno działania i podają rozwiązania. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa uczeń zdobywa 1 punkt, jeśli błędna nie otrzymuje punktów. Jeśli wylosuje pole z napisem KABOOM!!! traci wszystkie zdobyte do tej pory punkty. Wygrywa ten kto zdobędzie największą liczbę punktów.

  Ćwiczenie przygotowane w oparciu o podręcznik do matematyki dla klasy 4 “Matematyka z kluczem” Nowej Ery.


  • ćwiczenie 2

  Gra matematyczna Bingo.

  Zasady gry: Grę wygrywa uczeń, który jako pierwszy zakreśli na planszy cały wiersz lub kolumnę lub wszystkie liczby stojące po skosie lewym lub prawym. Uczeń sygnalizuje swoją wygraną, mówiąc głośno: BINGO

  Koło losujące:

  Ćwiczenie przygotowane w oparciu zbiór zadań dla klasy 4 “Matematyka z plusem” GWO.

  Karty do gry:

  Rachunki_pamiciowe__dodawanie_i_odhellip_Bingo


  Do opracowania ćwiczeń wykorzystano programy:

  Visits: 316