RACHUNKI PAMIĘCIOWE – DODAWANIE I ODEJMOWANIE

FILMY WPROWADZAJĄCE DO TEMATU

  • metody dodawania pamięciowego
  • metody odejmowania pamięciowego

źródło filmów: pistacja.tv


ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE

  • ćwiczenie 1

Interaktywne KABOOM!!! utrwalające umiejętności dodawania odejmowania pisemnego.

Zasady gry: Uczniowie lodują kolejno działania i podają rozwiązania. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa uczeń zdobywa 1 punkt, jeśli błędna nie otrzymuje punktów. Jeśli wylosuje pole z napisem KABOOM!!! traci wszystkie zdobyte do tej pory punkty. Wygrywa ten kto zdobędzie największą liczbę punktów.

Ćwiczenie przygotowane w oparciu o podręcznik do matematyki dla klasy 4 „Matematyka z kluczem” Nowej Ery.


  • ćwiczenie 2

Gra matematyczna Bingo.

Zasady gry: Grę wygrywa uczeń, który jako pierwszy zakreśli na planszy cały wiersz lub kolumnę lub wszystkie liczby stojące po skosie lewym lub prawym. Uczeń sygnalizuje swoją wygraną, mówiąc głośno: BINGO

Koło losujące:

Ćwiczenie przygotowane w oparciu zbiór zadań dla klasy 4 „Matematyka z plusem” GWO.

Karty do gry:


Do opracowania ćwiczeń wykorzystano programy: