Liczby i działania – powtórzenie wiadomości

Powtórzenie wiadomości zostało przygotowane w formie gry dydaktycznej – teleturniej Milionerzy.

Bezpośredni lik do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p2o7oesg222

Do opracowania ćwiczenia wykorzystano zadania z:

  • “Matematyka z plusem – lekcje powtórzeniowe” wyd. GWO
  • podręcznik dla klasy 4 “Matematyka z plusem” wyd. GWO
  • gwo.pl – strefa ucznia
  • dlanauczyciela.pl

Views: 310