Arkusz kalkulacyjny – sprawdzian praktyczny

WERSJA 2

Treść sprawdzianu została opracowana w oparciu o materiały wydawnictwa Nowa Era zamieszczone na stronie dlanauczyciela.pl i w oparciu o podręcznik dla klasy 8 tego samego wydawnictwa „Lubię to”.


Pobierz poniższy plik:


Zamieszczone w pliku zadania rozwiąż według poleceń zamieszczonych na poniższej karcie pracy.

sprawdzian-obliczenia-w-arkuszu-kalkulacyjnym-wersja-2

Views: 153