Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych

Podczas lekcji uczniowie poznają podstawowe zasady dodawania i odejmowania liczb całkowitych, w tym zasady dotyczące dodawania liczb o różnych znakach oraz odejmowania liczb ujemnych. Uczniowie uczą się rozpoznawać wzory i zasady, które są stosowane przy dodawaniu i odejmowaniu liczb całkowitych oraz rozwijają swoje umiejętności obliczeniowe.

ĆWICZENIE 1

Poniżej zostało zamieszczone koło losujące do gry “Zysk i strata”. Gra pozwala na naukę dodawania liczb całkowych. Gra polega na wylosowaniu dwóch kart i dodaniu ich wartości.

Zasady gry:

 1. Gra przeznaczona jest dla grup od 2 do 4 osób.
 2. Każdy uczestnik na przemian losuje dwie karty.
 3. Uczestnicy obliczają wynik dodając wartości wylosowanych liczb.
 4. Uczestnik, który uzyska największy wynik (czyli największy zysk lub najmniejszą stratę), zdobywa punkt.
 5. Gra toczy się przez ustaloną liczbę rund, np. 5 rund.
 6. Po zakończeniu ustalonej liczby rund, uczestnicy podsumowują zdobyte punkty.
 7. Uczeń, który zdobył największą liczbę punktów, wygrywa grę “Zysk i strata”.

Gra “Zysk i strata” jest nie tylko świetnym sposobem na utrwalenie umiejętności dodawania i odejmowania, ale także na rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności skupienia oraz rywalizacji w zabawowy sposób. Pomysł na grę zaczerpnięto z podręcznika do matematyki dla klasy 6 “Matematyka z plusem” GWO.

Grę można przeprowadzić na dwa różne sposoby:

 • przy wykorzystaniu koła losującego

Bezpośredni link do koła: https://wheelofnames.com/pl/zht-xsm

Do przygotowania koła losującego wykorzystano darmowy generator wheelofnames.

 • wydrukowane i wycięte karty
zysk-strata-dodawanie-i-odejmowanie-liczb-calkowitych


ĆWICZENIE 2

Oś liczbowa – ćwiczenie opracowane w LearningApps. Uczniowie mają za zadanie rozwiązać działanie i wskazać jego właściwe rozwiązanie zaznaczone na osi liczbowej.

Bezpośredni link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pe3pnod8k20


ĆWICZENIE 3

Poniżej przedstawiono prosty sposób na wykorzystanie gry bingo do nauki dodawania i odejmowania liczb całkowitych.

Wystarczy poniższą kartę wykorzystać do losowania działań. Potrzebne są trzy sześcienne kostki do gry lub jedna, którą wykonujemy trzy rzuty- pierwszy i trzeci rzut to wybranie liczby, a drugi to rodzaj działania matematycznego (dodawanie lub odejmowanie).

Do przygotowania kart bingo wykorzystano z darmowy generator, aby zapewnić losowość i różnorodność działań.

 • karta umożliwiająca losowanie działań
Liczby-dodatnie-i-ujemne-dodawanie-i-odejmowanie

 • karty bingo
Liczby_dodatnie_i_ujemne_dodawanie_ihellip_Bingo

Karty bingo przygotowano w darmowym generatorze myfreebingocards.


ĆWICZENIE 4

Quiz z zakresu dodawana i odejmowania liczb dodatnich i ujemnych przygotowany w kahoot

Link do quizu:

https://create.kahoot.it/share/dodawanie-i-odejmowanie-liczb-dodatnich-i-ujemnych/f4b70af8-83a7-4aa3-b4fc-d3c753d7cb0e

Views: 601