Liczby dodatnie i ujemne – powtórzenie wiadomości

WERSJA 1

Poniżej przedstawiono prosty sposób na wykorzystanie gry bingo do nauki wykonywania działań na liczbach dodatnich i ujemnych.

Do przygotowania kart bingo wykorzystano z darmowy generator, aby zapewnić losowość wygranej.

INSTRUKCJA GRY:

  1. Każdy gracz otrzymuje jedną kartę Bingo, którą wygenerowano w darmowym generatorze. Karta ta zawiera losowo rozmieszczone liczby dodatnie i ujemne w zakresie od -25 do 25.
  2. Prowadzący grę wybiera jedną kartę z zestawu działań przygotowanych w aplikacji WordWall i odczytuje je na głos (ewentualnie zapisuje na tablicy).
  3. Gracze rozwiązują wylosowany przykład i sprawdzają, czy wynik danego działania matematycznego znajduje się na ich karcie Bingo. Jeśli tak, to zaznaczają ten wynik na swojej karcie.
  4. Gra toczy się do momentu, gdy jeden z graczy uzbiera określoną wcześniej ilość zaznaczeń w jednym rzędzie, kolumnie lub przekątnej na swojej karcie Bingo.
  5. Gdy jeden z graczy uzbiera określoną wcześniej ilość zaznaczeń w jednym rzędzie, kolumnie lub przekątnej na swojej karcie Bingo, ogłasza “Bingo!”/ Prowadzący grę sprawdza swoją kartę pod względem poprawności. Jeśli wszystkie zaznaczenia są prawidłowe, ten gracz zostaje zwycięzcą. Jeśli gracz się pomylił zabawa jest kontynuowana.

  • karty umożliwiająca losowanie działań

Bezpośredni link: https://wordwall.net/pl/resource/55204900

  • karty bingo
Dziaania_na_liczbach_dodatnich_i_ujemnych_Bingo

Karty bingo przygotowano w darmowym generatorze myfreebingocards.


WERSJA 2

Powtórzenie wiadomości z działu “Działania na liczbach cz. 2” (Nowa Era), który obejmuje zagadnienia dotyczące mnożenia i dzielenia liczb dodatnich i ujemnych oraz kolejność wykonywania działań.

Ćwiczenie zostało przygotowane w genial.ly w formie Escape Room.

Bezpośredni link do ćwiczenia: https://view.genial.ly/5fe9aff2a666f40d7dc6c6a2/presentation-dzialania-na-liczbach-cz-2-powtorzenie-wiadomosci

Views: 480