Zapisywanie równań

ĆWICZENIE 1

Ćwiczenie ma na celu utrwalenie umiejętności zapisywania równań. Do gry potrzebne są dwie sześcienne kostki z oczkami od 1 do 6. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy składające się z 2-3 osób i wspólnie z nimi ustala, na przykład, że pierwszy rzut oznacza numer kolumny, a drugi rzut numer wiersza. Przecięcie kolumny i wiersza wskazuje zadanie do rozwiązania dla danej grupy. Gdy równanie zostanie poprawnie rozwiązane, grupa zdobywa 5 punktów. W przypadku pomyłki punkty mogą przejąć przeciwnicy, jeśli udzielą poprawnej odpowiedzi.

Zapisywanie-rownan-kl.-6

ĆWICZENIE 2

Mini teleturniej matematyczny w ramach utrwalenia zapisywania równań na podstawie treści zadania. Poniżej zasady gry i zadania przygotowane na platformie Wordwall.

Zasady gry:

  1. Uczestnicy zostają podzieleni na grupy składające się z 2-3 osób.
  2. W trakcie gry, uczestnicy będą losować jedno z 25 pytań dotyczących zapisywania równań matematycznych.
  3. Każda grupa ma prawo do jednej odpowiedzi na każde pytanie.
  4. Grupa otrzymuje punkty za prawidłowe odpowiedzi na pytania. Jeśli grupa poda nieprawidłową odpowiedź, nie otrzymuje punktów za to pytanie.
  5. W przypadku, gdy jedna z grup udzieli nieprawidłowej odpowiedzi, inna grupa ma szansę odpowiedzieć na to pytanie i zdobyć punkty. Jeśli grupa, która otrzymała szansę, poda prawidłową odpowiedź, otrzymuje punkty, które byłyby przyznane pierwotnej grupie.
  6. W celu zachowania tempa gry, dla udzielania odpowiedzi każda grupa ma określony limit czasowy. Po upływie tego czasu, należy udzielić odpowiedzi lub szansa na udzielenie odpowiedzi przypada innej grupie.
  7. Po zakończeniu wszystkich pytań, grupa z największą liczbą punktów zostaje zwycięzcą teleturnieju.

Bezpośredni link: https://wordwall.net/pl/resource/56393438

Visits: 337