Litry i mililitry

Litry i mililitry – te miary są niezwykle przydatne w codziennym życiu i pomagają nam określać, ile płynu może się zmieścić w różnych pojemnikach.

Litr to jednostka służąca do mierzenia większych ilości płynów. Skrót “l” oznacza litr.

Mililitr – to miara znacznie mniejsza niż litr. Mililitr to jedna tysięczna część litra. Skrót “ml” jest używany do oznaczania mililitra.


Ćwiczenie utrwalające zamianę jednostek pojemności:

Bezpośredni link do ćwiczenia: https://wordwall.net/pl/resource/2863748

Views: 182