Prędkość

Poniższe ćwiczenie ma na celu utrwalenie umiejętności obliczania prędkości na podstawie danej długości drogi i określonego czasu. Zostało zaprojektowane w formie gry Bingo, gdzie nauczyciel losuje potrzebne dane za pomocą dwóch kół losujących. Uczniowie obliczają prędkość na podstawie wylosowanych wartości, a następnie na karcie Bingo szukają wyniku. Jeśli wynik znajduje się na karcie, uczniowie zaznaczają odpowiednie pole. Jeśli natomiast wyniku nie ma na karcie, pole pozostaje nietknięte. Wygrywa ten, kto pierwszy zaznaczy pięć pól w równej linii w pionie, poziomie lub po przekątnej i zgłosi swoją wygraną krzyknąwszy “Bingo”. Następnie nauczyciel sprawdza poprawność obliczeń ucznia. W przypadku poprawnych odpowiedzi, uczeń otrzymuje nagrodę za aktywność. W przeciwnym razie gra kontynuuje się, aż do kolejnego “Bingo” lub zakończenia czasu przeznaczonego na grę.

Bezpośredni link: https://view.genial.ly/65957eeed848a10014c10cf7/presentation-predkosc-kl-6

Karty bingo:

Predkosc-karty-bingp

Do przygotowania kart bingo użyto generatora ze strony https://myfreebingocards.com/bingo-card-generator

Views: 189