Liczby spełniające równania

NOTATKA Z LEKCJI

Notatki z lekcji dotyczącej rodzajów równań.

Rodzaje-rownan


ĆWICZENIE 1

Ćwiczenie zostało przygotowane na platformie Wordwall w celu utrwalenia umiejętności sprawdzania, czy podana liczba jest rozwiązaniem równania.

Bezpośredni link do ćwiczenia: https://wordwall.net/pl/resource/68950865


ĆWICZENIE 2

W tym ćwiczeniu uczniowie losują kartkę z przykładem równania i mają za zadanie sprawdzić, czy podana liczba spełnia to równanie. Należy wstawić podaną liczbę po obu stronach równania. Jeśli otrzymane wyniki są równe, to oznacza, że liczba spełnia równanie; w przeciwnym przypadku nie. Za poprawnie wykonane zadanie uczeń otrzymuje punkt. Wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej punktów.

Liczba-spelniajaca-rownanie

Visits: 243