Równania – zadania tekstowe z procentami

Poniżej znajduje się ćwiczenie mające na celu utrwalenie rozwiązywania zadań tekstowych związanych z procentami za pomocą równań. Zadania dotyczą obliczania stężeń procentowych roztworów. Marzec to miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Liczby Pi, dlatego w zadaniach nawiązano do liczby pi oraz twórczości Archimedesa. Ćwiczenie zostało przygotowane w formie nietypowych stacji zadaniowych, ponieważ numery stacji odpowiadają kolejnym cyfrom rozwinięcia dziesiętnego liczby pi. Na początku gry uczniowie otrzymują informację wprowadzającą od nauczyciela, która prowadzi ich do zabawy, polegającej na rozwiązywaniu równań, aby znaleźć numer początkowej stacji. Prawidłowe odpowiedzi kierują uczniów do właściwych stacji. W zadaniach użyto dwóch stacji “pułapek”, do których uczniowie mogą dotrzeć tylko w przypadku błędnego rozwiązania. Wygrywa ta grupa uczniów, która dotrze do stacji 46 i poda poprawną kolejność rozwinięcia dziesiętnego liczby pi z dokładnością do dwudziestego miejsca po przecinku.

Rownania-procenty-roztwory-liczba-pi-kl7

Views: 338