Zapisywanie wyrażeń algebraicznych

ĆWICZENIE 1

Celem ćwiczenia jest utrwalenie umiejętności zapisywania wyrażeń algebraicznych.

Przygotowanie:

 1. Wydrukuj kartę pracy.
 2. Wytnij zadania wzdłuż przerywanej linii, tak aby każde było na osobnej kartce.
 3. Zadania umieść w pudełkach np. po jajkach niespodziankach.

Organizacja:

 1. Podziel uczniów na grupy, starając się utrzymać zróżnicowanie umiejętności w każdej z grup.
 2. Każda z grup wybiera lidera, który będzie reprezentował ją w losowaniu zadań i będzie przedstawiał wyniki jej pracy.

Przebieg gry:

 1. Lider każdej grupy losuje jedno zadanie.
 2. Cała grupa wspólnie rozwiązuje zadanie zapisując je za pomocą wyrażenia algebraicznego.
 3. Po rozwiązaniu zadania nauczyciel sprawdza jego poprawność wykonania.
 4. Za poprawne rozwiązanie grupa otrzymuje 5 punktów.
 5. W przypadku błędu, uczniowie tracą 1 punkt i wracają, aby poprawić zadanie.
 6. Rozgrywka kontynuowana jest poprzez losowanie kolejnych zadań i ich rozwiązywanie.
 7. Po wyznaczonej liczbie rund lub limitu czasu, nauczyciel sumuje punkty zdobyte przez każdą grupę.
 8. Wygrywa grupa, która zdobędzie najwięcej punktów.

Dodatkowe sugestie: Nauczyciel może wprowadzić elementy nagród lub motywacji dla zwycięskiej grupy np. ocena z aktywności.

Zapisywanie-wyrazen-algebraicznych

Visits: 109