Zdarzenia losowe

Utrwalenie wiadomości z lekcji zostało przygotowane w formie sztafety zadaniowej.

Na początku sztafety nauczyciel dzieli uczniów na grupy składające się z 2-3 osób. Każda grupa otrzyma zestaw zadań tekstowych, w którym będą związane z liczeniem prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń. Uczniowie rozpoczynają swoją pracę od wybranego przez siebie zadania. W momencie, gdy grupa uznaje, że rozwiązała dane zadanie, zgłasza to nauczycielowi do weryfikacji. Nauczyciel sprawdza poprawność rozwiązania i w razie potrzeby podaje wskazówki, które pomogą uczniom poprawić ewentualne błędy

Za każde poprawne rozwiązanie uczniowie otrzymają 5 punktów. W przypadku wystąpienia błędu, stracą 1 punkt za każdą pomyłkę lub korzystanie z pomocy nauczyciela. To zachęca uczniów do staranności i dokładności podczas rozwiązywania zadań.

Celem sztafety jest nie tylko rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów, ale także nauka pracy zespołowej i odpowiedzialności za własną pracę. Dzięki rywalizacji i współpracy, uczniowie będą mieli motywację do doskonalenia swoich umiejętności w rozwiązywaniu równań i zdobywania jak największej liczby punktów dla swojej grupy.

Sztafeta-zadaniowa-sztafeta-zadaniowa-kl.-7

Views: 24