Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe

Poniżej zamieszczam notatkę dotyczącą następujących kroków dzielenia pisemnego. Aby zapamiętać algorytm dzielenia pisemnego, warto nauczyć się poniższego wierszyka (źródło Na StoProcent”: Dzielę, mnożę, odejmuję, a na koniec dopisuję. No a potem? Od początku! Aż kreseczki będą w rządku. ĆWICZENIE 1 Ćwiczenie do utrwalenia umiejętności dzielenia pisemnego. Pomysł zaczerpnięty z grupy FB – “Kreatywna matematyka – …
Continue reading Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe