Proste, półproste, odcinki

ĆWICZENIE 1 Ćwiczenie utrwalające nazewnictwo podstawowych figur geometrycznych. Bezpośredni link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pvsxfxuo323 ĆWICZENIE 2 Ćwiczenie utrwalające za pomocą krzyżówki definicje podstawowych figur geometrycznych. ĆWICZENIE 3 Kolejna wersja ćwiczenia utrwalającego definicje podstawowych figur geometrycznych w formie wykreślanki wyrazowej. Bezpośredni link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p5bfm0mwk23 Odsłony: 1