Mnożenie sum algebraicznych

Ćwiczenie w grupach utrwalające mnożenie sum algebraicznych w formie sztafety zadaniowej. Każda z grup rozwiązuje przypisane dla niej zadania. Po rozwiązaniu zadania i weryfikacji wyniku przez nauczyciela, grupa może przejść do kolejnych zadań, pod warunkiem, że uzyskany wynik jest prawidłowy. Karta pracy wraz z prawidłowymi odpowiedziami. Views: 301