Godziny na zegarach

Notatka – najważniejsze informacje o zegarach: Którą godzinę wskazuje poniższy zegar? Bezpośredni link: https://view.genial.ly/5fb2be9ef21b400d02d7740e/presentation-zegar Karta pracy utrwalająca wiedzę z odczytywania godzin na zegarach oraz obliczania upływu czasu. Ćwiczenie interaktywne dotyczące obliczeń zegarowych. Bezpośredni link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pyihzdvha20 Views: 374