GIMP – SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY

WERSJA 1 1. W swoim folderze załóż plik o nazwie „GIMP – sprawdzian” i zapisuj w nim wszystkie pliki utworzone podczas sprawdzianu. 2. W edytorze grafiki GIMP przygotuj tło animacji o wymiarach: wysokość 20 cm, szerokość 20 cm. W swojej pracy wykorzystaj zdjęcie z cytryną zamieszczone poniżej. Tło animacji zapisz w dwóch formatach plików o …
Continue reading GIMP – SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY