WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA W JĘZYKU C++

Algorytm – uporządkowany i uściślony sposób rozwiązania danego problemu, zawierający szczegółowy opis wykonywanych czynności w skończonej liczbie kroków. Aby rozwiązań dowolny problem/zadanie należy: sformułować zadanie, określić dane wejściowe, ustalić cel (wynik), określić metody rozwiązania problemu – algorytm, przedstawić algorytm w wybranej postaci, przeanalizować poprawność rozwiązania, przetestować rozwiązanie na różnych danych. Algorytm można przedstawić za pomocą …
Continue reading WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA W JĘZYKU C++