SYSTEMY OPERACYJNE, PROGRAMY I PLIKI

Systemy operacyjne i programy komputerowe – ćwiczenie przygotowane w LearningApps, w którym należy przypisać do odpowiedniej grupy wymienione nazwy systemów operacyjnych i programów komputerowych.

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/view13397986


Rozszerzenia plików – ćwiczenie przygotowanie na platformie Wordwall polegające na przyporządkowaniu do odpowiedniej grupy podanego rozszerzenia pliku.


ĆWICZENIE PRAKTYCZNE

Źródło zadania: dlanauczyciela.pl


NOTATKA Z LEKCJI

Program komputerowy – zestaw instrukcji zapisanych w określonym porządku, które ma wykonać komputer.

System operacyjny – pierwszy zainstalowany program komputerowy, bez którego komputer nie może prawidłowo działać. Przykładowe systemy operacyjne instalowane na komputerach: Windows, Linux, MAC OS. Systemy operacyjne instalowane na urządzeniach mobilnych: Android, iOS, Windows Mobile.

Plik – mający swoją nazwę zbiór danych zapisanych na dysku komputera lub innym nośniku danych i traktowanych jako całość.

Folder – mająca swoją nazwę przestrzeń na dysku lub innym nośniku danych, w którym mogą być zapisane inne foldery oraz pliki.

Wybrane rozszerzenia plików:
– dokument programu MS Word – doc, docx,
– dokument programu OpenOffice Writer – odt,
– dokument programu MS Excel – xls, xlsx,
– plik graficzny – png, jpg, gif,
– plik dźwiękowy – mp3, mp4,
– plik wykonawczy – exe

Comments

Dodaj komentarz