Paint – sprawdzian

Treść sprawdzianu została opracowana przez wydawnictwo Nowa Era.

Pobierz poniższy plik graficzny – sowę:

Aby pobrać obrazek, kliknij na obrazku prawym przyciskiem myszy i wybierz “Zapisz obraz jako” i wybierz folder docelowy zapisu (tak wygląda w przypadku przeglądarki Mozilla Firefox).

W zależności od przeglądarki, może inaczej wyglądać sposób zapisu obrazu. W niektórych przeglądarkach możesz nie być zapytany o folder, w którym ma być zapisany obrazek. Często pobrany obraz zapisuje się w folderze Pobrane.


Wykonaj poniższe polecenia:

sprawdzian-malowanie-na-ekranie-nie-tylko-proste-rysunki-w-programie-ms-paint

Poniżej możesz sprawdzić, jak powinny wyglądać poszczególne etapy sprawdzianu. Jeżeli sprawdzian jest prawidłowo wykonany, powstają trzy pliki graficzne.

Część I sprawdzianu: plik sowa1.png
Część II sprawdzianu: plik sowa2.png
Część III sprawdzianu: plik sowy.png

Views: 1355