Mierzenie kątów

WPROWADZENIE DO LEKCJI

Bezpośredni link do prezentacji: https://www.canva.com/design/DAF9zr6Hfkw/-9wfNTu3Vi1C3_25hiWXLA/view

NOTATKA Z LEKCJI


APLET MIERZENIA KĄTÓW

Bezpośredni link: https://www.visnos.com/demos/basic-angles


ĆWICZENIE

Ćwiczenie utrwalające rozpoznawanie kątów na podstawie podanej wartości liczbowej. Jeżeli plansza zostanie poprawnie pokolorowana, ukaże się ukryty obrazek.

Rodzaje-katow

Visits: 1301