Równania – powtórzenie wiadomości

WERSJA 1

Powtórzenie działu “Równania” zostało przygotowane w postaci Escape Room w Formularzy Google w oparciu o scenariusz pochodzący z grupy Facebook – Escape Room w Edukacji.


WERSJA 2

Powtórzenie wiadomości w grupach w formie sztafety zadaniowej. Każda z grup rozwiązuje przypisane dla niej zadania. Grupa rozwiązaniu zadania i weryfikacji wyniku u nauczyciela może przejść do kolejnych zadań, pod warunkiem, że uzyskany wynik jest prawidłowy. Do każdego wyniku poszczególnych zadań przypisana jest literka, którą należy na nieść na plansze odkodowującą przygotowaną w genial.ly. Jak wszystkie zespoły zakończą pracę, możliwe jest odkodowanie dodatkowej nagrody, indywidualnej dla każdego ucznia.

Plansza do odkodowania:

Bezpośredni link: https://view.genial.ly/618989bce808c40d6921c2e5/presentation-rownania-plansza-do-odkodowania-kl-8

Karty pracy wraz z prawidłowymi rozwiązaniami:

Rownania-sztafeta-zadaniowa


WERSJA 3

Powtórzenie z działu “Równania” o tematyce Wielkanocnej w formie sztafety zadaniowej. Uczniowie podzieleni na grupy mają za zadanie rozwiązać prawidłowo jak najwięcej zadań ukrytych w kodzie QR. Zadania z kodem są naklejone na odwrocie wydrukowanych pisanek i przyczepione do tablicy za pomocą magnesów.

Zadania użyte w zadaniach pochodzą z ćwiczeń ”Ortograffiti” – zeszyt ćwiczeń z matematyki dla klasy 7 wyd. Operon

Obrazki wykorzystane w ćwiczeniu pochodzą w większości ze strony pixabay.com 


  • Kody QR do poszczególnych zadań
QR-ZADNIA

  • Treści zadań ukryte pod kodami QR
  • Rysunki jajek wykorzystanych do ćwiczenia
jajka_rys

Views: 461