RÓWNANIA – POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

WERSJA 1

Powtórzenie działu “Równania” zostało przygotowane w postaci Escape Room w Formularzy Google w oparciu o scenariusz pochodzący z grupy Facebook – Escape Room w Edukacji.


WERSJA 2

Powtórzenie z działu “Równania” o tematyce Wielkanocnej w formie sztafety zadaniowej. Uczniowie podzieleni na grupy mają za zadanie rozwiązać prawidłowo jak najwięcej zadań ukrytych w kodzie QR. Zadania z kodem są naklejone na odwrocie wydrukowanych pisanek i przyczepione do tablicy za pomocą magnesów.

Zadania użyte w zadaniach pochodzą z ćwiczeń ”Ortograffiti” – zeszyt ćwiczeń z matematyki dla klasy 7 wyd. Operon

Obrazki wykorzystane w ćwiczeniu pochodzą w większości ze strony pixabay.com 


  • Kody QR do poszczególnych zadań
  • Treści zadań ukryte pod kodami QR
  • Rysunki jajek wykorzystanych do ćwiczenia

Odsłony: 1