Tabulatory

W edytorach tekstowych istnieje możliwość ustawienia tekstu w równych kolumnach. Służą do tego tzw. tabulatory. Tabulator jest specjalnym znakiem wyświetlanym na górnej linijce.

  • Tabulator lewy służy do ustawienia początkowej pozycji tekstu, który będzie następnie wyświetlany w stronę prawej krawędzi strony w miarę pisania. Umożliwia on zatem wyrównanie lewej krawędzi wyrazu (tekstu) do znaku tabulatora.
  • Tabulator prawy służy do ustawienia prawego końca tekstu. W miarę pisania tekst będzie przesuwany w lewo. Umożliwia on zatem wyrównanie prawej krawędzi wyrazu (tekstu) do znaku tabulatora.
  • Tabulator środkowy służy do ustawienia pozycji środka tekstu, który będzie następnie wyśrodkowywany względem niej w miarę pisania. Umożliwia on zatem wyrównanie środka wyrazu (tekstu) do znaku tabulatora.
  • Tabulator dziesiętny umożliwia wyrównywanie tekstu wokół separatora dziesiętnego (w Polsce jest to przecinek). Niezależnie od liczby cyfr separator (przecinek) dziesiętny będzie umieszczany w tym samym miejscu. Liczby w kolejnych wierszach będą ustawiane jedna pod drugą tak, że przecinek we wszystkich liczbach jest w takiej samej odległości od lewej krawędzi strony.

Ciekawą możliwość wykorzystania tabulatorów dają tzw. znaki wiodące. Standardowo po wciśnięciu klawisza Tab kursor przesuwa się do pozycji najbliższego (z prawej strony) tabulatora, a obszar między poprzednim położeniem kursora a nowym jest pusty. Można go jednak automatycznie wypełnić znakami wiodącymi. W poniższej karcie pracy można zobaczyć przykład zastosowania znaków wypełniaczy.

źródło informacji: https://sites.google.com/a/zso1ryki.pl/wcyfrowymswiecie/home/klasa-ii/iv-edycja-tekstu?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1


tabulatory


FILM INSTRUKTAŻOWY

Views: 241