Kąty przyległe i wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe

Notatka z najważniejszymi zależnościami między kątami powstałymi poprzez przecięcie prostych.

Zaleznosci-miedzy-katami-klasa-5


ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE

Ćwiczenie utrwalające umiejętności obliczania miary podanych kątów przy wykorzystaniu zależności między nimi.

Katy-wierzcholkowe-i-przylegle.-Katy-utworzone-przez-trzy-proste.

Views: 758