Figury na płaszczyźnie – podsumowanie

Poniżej zamieszczono zestaw powtórzeniowy z działu “Figury na płaszczyźnie”, w których zawarto m.in. takie zagadnienia jak”

  • proste prostopadłe i proste równoległe
  • rodzaje kątów
  • zależności między kątami powstałe poprzez przecięcie prostych
  • trójkąty – rodzaje i własności
  • czworokąty – rodzaje i własności
  • figury przystające

ĆWICZENIE 1

Krzyżówka dotycząca własności figur geometrycznych.

Bezpośredni link: https://learningapps.org/watch?v=pnmfnywyj23


ĆWICZENIE 2

Gra “Prawda czy Fałsz?”

Czworokaty-zdania-typu-prawda-falsz-kl.-5


ĆWICZENIE 3

Quiz w kahoot.

Link do ćwiczenia: https://create.kahoot.it/share/klasa-5-figury-na-paszczyznie-powtorzenie-wiadomosci/18abd8ef-5f17-4947-bcd1-97fad26a095b

Do utworzenia ćwiczenia, wykorzystano pytania z dostępnej biblioteki.


ĆWICZENIE 4

Gra milionerzy przygotowana na platformie genial.ly

Bezpośredni link do ćwiczenia: https://view.genial.ly/63f63c750de64100186d6f8c/interactive-content-millonaire-quiz

Visits: 393