Ułamki zwykłe – powtórzenie wiadomości

Lekcja powtórzeniowa obejmująca powtórzenie wiadomości z ułamków zwykłych (bez dodawania i odejmowania) przeprowadzona w formie stacji zadaniowych.

Zasady gry:

  1. Uczniowie są dzieleni na zespoły 2-3 osobowe, w każdym zespole wybierany jest lider.
  2. Każda grupa na początek otrzymuje losowo wybrane zadania z numerem stacji.
  3. Numer początkowej stacji uczniowie wpisują na kartę odpowiedzi.
  4. Przy każdym zadaniu znajdują się cztery możliwe odpowiedzi wraz z możliwymi stacjami, które grupa może odwiedzić. Numer kolejnej stacji jest wskazany obok odpowiedzi, którą uczniowie wskażą za prawidłową.
  5. Ćwiczenie jest z reguły prawidłowo rozwiązane, jeżeli uczniowie każdą ze stacji odwiedzą tylko raz.
  6. Na zakończenie ćwiczenia, nauczyciel zbiera od poszczególnych grup karty odpowiedzi i weryfikuje kolejność odwiedzanych stacji.
  7. W przypadku odwiedzenia stacji poza kolejnością lub powtórzenia odwiedzenia tej samej stacji, zadanie uważane jest za nieprawidłowo wykonane i grupa nie otrzymuje punktu za to zadanie.
  8. Zwycięzcą jest grupa, która rozwiąże wszystkie zadania w najkrótszym czasie i bez popełnienia błędów.

Ulamki-zwykle-powtorzenie

Views: 976