Pole prostokąta i kwadratu

Poniżej znajdziesz zestaw zadań obejmujących obliczanie pola i obwodu prostokąta i kwadratu.

Ćwiczenie zostało przygotowane w dwóch wersjach: online i do druku.

Zasady gry “Sztafeta zadaniowa”:

  1. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i wybiera lidera dla każdej grupy.
  2. Lider grupy losuje zadanie, które musi rozwiązać jego zespół.
  3. Każda grupa na początku gry otrzymuje 5 punktów na dobry początek.
  4. Jeśli grupa rozwiąże zadanie prawidłowo, otrzymuje 5 punktów.
  5. Grupa może poprosić o podpowiedź od nauczyciela. Każda podpowiedź kosztuje 1 punkt.
  6. Zadanie jest uważane za rozwiązane, gdy lider grupy zgłosi się z rozwiązanym zadaniem do nauczyciela, który stwierdzi poprawność rozwiązania lub nie.
  7. Każdy błąd wskazany przez nauczyciela w rozwiązaniu zadania grupę kosztuje 1 punkt.
  8. Gra kończy się po określonym przez nauczyciela czasie.
  9. Wygrywa zespół, który zbierze najwięcej punktów.

Wersja online:

Bezpośredni link do ćwiczenia: https://wordwall.net/pl/resource/56084534

Wersja do druku:

Pole-i-obwod-prostokata-i-kwadratu

Views: 471