Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych

ĆWICZENIE 1

Poniższe ćwiczenie na celu utrwalenie zamiany jednostek długości i masy przy zastosowaniu ułamków dziesiętnych.

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 2-3 osobowe. Każda grupa rozwiązuje 15 spośród 80 przykładów związanych z jednostkami, które są losowo wybrane. Każda grupa ma 3 szanse (życia) na poprawne rozwiązanie zadań. Wygrywa zespół, który w jak najkrótszym czasie i przy najmniejszej liczbie błędów rozwiąże zadania.

Bezpośredni link do ćwiczenia: https://www.educaplay.com/learning-resources/16181851-zamiana_jednostek_masy_i_d_ugo_ci_u_dziesi_tne.html


ĆWICZENIE 2

Ćwiczenie dotyczy zamiany jednostek długości, wagi i monetarnych.

Bezpośredni link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pev8tizdn20

Views: 344