Różny zapis tego samego ułamka dziesiętnego

Notatka z lekcji z najważniejszymi informacjami. ĆWICZENIE 1 Bezpośredni link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p5ew22u1a24 ĆWICZENIE 2 Bezpośredni link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=ph8szdvtn24 ĆWICZENIE 3 Bezpośredni link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=paud60pgk24 ĆWICZENIE 4 Bezpośredni link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p09oozpia24 Views: 354

Równania – zadania tekstowe

Utrwalenie wiadomości z lekcji zostało przygotowane w formie sztafety zadaniowej, która obejmuje zakres zadań tekstowych z równań z jedną niewiadomą. Uczniowie będą rozwiązywać równania, znajdując wartość niewiadomej (zazwyczaj oznaczonej jako x), stosując podstawowe operacje matematyczne takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Na początku sztafety nauczyciel dzieli uczniów na grupy składające się z 2-3 osób. …
Continue reading Równania – zadania tekstowe