Scratch – instrukcje warunkowe

Instrukcje warunkowe to rodzaj kodu w programowaniu, który pozwala programowi na podjęcie różnych decyzji i wykonanie różnych działań w zależności od pewnych warunków. To jak podejmowanie decyzji w codziennym życiu – kiedy coś się wydarzy, podejmujemy odpowiednią akcję, ale jeśli coś innego się wydarzy, zrobimy coś innego.

W programowaniu, używamy instrukcji warunkowych, aby programy były bardziej inteligentne i elastyczne. Na przykład, możemy napisać program, który sprawdza, czy jesteśmy pełnoletni, a jeśli tak, to pozwoli nam wejść do pewnego miejsca. Jeśli jednak nie jesteśmy pełnoletni, program może nas odesłać do innego miejsca albo powiedzieć nam, że musimy poczekać.

Przykładem prostej instrukcji warunkowej może być pytanie “Czy jesteś głodny?” Jeśli odpowiemy “tak”, to możemy sobie zamówić pizzę. Jeśli odpowiemy “nie”, to możemy po prostu poczekać lub zrobić coś innego.

W programowaniu, instrukcje warunkowe często używają słów kluczowych, takich jak “”jeżeli” oraz “w przeciwnym wypadku”. Te słowa pomagają programowi zrozumieć, jakie decyzje powinien podjąć, aby odpowiednio reagować na różne sytuacje.

scratch-instrukcje-warunkowe

Views: 94