Scratch – zmienne i operacje matematyczne

Zmienna to miejsce, w którym można przechowywać dane. Można na to spojrzeć jak na pudełko, w którym trzymamy różne rzeczy. Każda zmienna ma swoją nazwę, dzięki któremu można ją zidentyfikować. Na przykład, może to być pudełko oznaczone jako “liczba” i wewnątrz trzymamy jakąś wartość, na przykład 5. Później, jeśli chcemy użyć tej wartości, możemy odwołać się do nazwy pudełka (czyli zmiennej) “liczba” i skorzystać z zawartości, np. dodać do niej inną liczbę lub wyświetlić na ekranie.

Operacje matematyczne to działania, które możemy wykonać na liczbach w programie. Najbardziej podstawowe operacje matematyczne to:

  1. Dodawanie (+): Pozwala dodać dwie liczby razem. Na przykład: 3 + 5 daje wynik 8.
  2. Odejmowanie (-): Pozwala odjąć jedną liczbę od drugiej. Na przykład: 7 – 2 daje wynik 5.
  3. Mnożenie (*): Pozwala pomnożyć dwie liczby. Na przykład: 4 * 6 daje wynik 24.
  4. Dzielenie (/): Pozwala podzielić jedną liczbę przez drugą. Warto zauważyć, że dzielenie może dać wynik dziesiętny. Na przykład: 10 / 3 daje wynik około 3.333…
  5. Reszta z dzielenia (%): Pozwala uzyskać resztę z dzielenia dwóch liczb całkowitych. Na przykład: 10 % 3 daje wynik 1, ponieważ 10 podzielone przez 3 daje 3 z resztą 1.

Korzystając zmiennych i operacji matematycznych, programiści mogą przeprowadzać różne obliczenia i operacje na danych, co jest kluczowe w tworzeniu programów i rozwiązywaniu problemów za pomocą komputera.

scratch-zmienne-i-operacje-matematyczne

Views: 118